VYŤAŽOVANIE

Chcete si užiť svoju investíciu a zároveň ju nechať na seba zarobiť? Staňte sa súčasťou investičných projektov Tatry Mountain resorts a.s. a spojte príjemne s užitočným.

Ponúkame vám celoročný prenájom vášho apartmánu, ktorý sa odovzdaním do nájmu stáva súčasťou nájomného poolu a vy dostanete pomernú časť príjmov, ktoré boli realizované za všetky apartmány zaradené do tohto poolu. Príjmy za celý „pool“ (skupina objektov s rovnakými parametrami) sa po odpočítaní DPH, miestnej dane a paušálnej zrážky (30 €) rozdelí v pomere 60% pre vlastníka a 40% pre spoločnosť TMR, ktorá sa o ďalší prenájom vašej nehnuteľnosti bude starať. Spoločnosť TMR znáša všetky náklady spojené s obchodnými a marketingovými aktivitami na prenájom vašej nehnuteľnosti a všetky náklady spojené s hotelovými službami (recepcia, upratovanie). Vašimi nákladmi počas vyťažovaní sú len náklady za dodávku médií (za dodávku studenej vody, za odvod odpadových vôd, za dodávku elektrickej energie). Zmluva o nájme je uzatváraná na dobu neurčitú.

BENEFITY

Majiteľ má počas doby nájmu nárok na benefity:

  • 38 kódov/rok, 1 kód = jednodenný aquaticket alebo jednodenný skipass*, počet kódov je možné rozdeliť a nahrať na ľubovoľný, majiteľom určený, počet Gopass kariet pred začiatkom predmetného obdobia (obdobie platnosti kódov 15.11. - 30.10. nasledujúceho roka)
  • pobyty v období mimosezóny v rozsahu 21 dní s možnosťou rozdelenia na max. 3 pobyty a povinnosťou nahlásiť termín pobytu najskôr 21 dní vopred; v pobyte je zahrnutý vstup do vodného parku Tatralandia pre max. 4 ubytované osoby na každý pobytový deň, pobyt je bez raňajok; za pobyt majiteľ neplatí (s výnimkou úhrady za záverečné upratovanie), zároveň je objekt počas pobytu vyradený z poolu;
  • pobyty na min. 2 noci sú možné aj v sezóne s možnosťou rezervácie najskôr 48 hodín vopred; v pobyte nie sú zahrnuté vstupy do vodného parku a raňajky; za pobyt majiteľ neplatí (s výnimkou úhrady za záverečné upratovanie), zároveň je objekt počas pobytu vyradený z poolu;

  • * AQUA TICKET oprávňuje držiteľa v období platnosti kódov k celodennému vstupu do Aquaparku Tatralandia (bez možnosti čerpania služieb saunového sveta); SKIPASS oprávňuje držiteľa k využitiu vlekov a lanových dráh v príslušnej zimnej sezóne, v lyžiarskych strediskách JASNÁ Nízke Tatry, Vysoké Tatry Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry Starý Smokovec a Vysoké Tatry Štrbské Pleso počas príslušnej zimnej sezóny, bez možnosti využitia večerného lyžovania a služby „Fresh track“