VYŤAŽOVANIE

Chcete si užiť svoju investíciu a zároveň ju nechať na seba zarobiť? Staňte sa súčasťou investičných projektov Tatry Mountain resorts a.s. a spojte príjemne s užitočným.

Ponúkame vám celoročný prenájom vášho apartmánu, ktorý sa odovzdaním do nájmu stáva súčasťou nájomného poolu a vy dostanete pomernú časť príjmov, ktoré boli realizované za všetky apartmány zaradené do tohto poolu. Príjmy za celý „pool“ (skupina objektov s rovnakými parametrami) sa po odpočítaní DPH, miestnej dane a paušálnej zrážky (30 €) rozdelí v pomere 60% pre vlastníka a 40% pre spoločnosť TMR, ktorá sa o ďalší prenájom vašej nehnuteľnosti bude starať. Spoločnosť TMR znáša všetky náklady spojené s obchodnými a marketingovými aktivitami na prenájom vašej nehnuteľnosti a všetky náklady spojené s hotelovými službami (recepcia, upratovanie). Vašimi nákladmi počas vyťažovaní sú len náklady za dodávku médií (za dodávku studenej vody, za odvod odpadových vôd, za dodávku elektrickej energie). Zmluva o nájme je uzatváraná na 6 + 3 roky

BENEFITY

Počas vyťažovania má majiteľ nárok na benefity v podobe kódov - za každých 5 000 € z kúpnej ceny vybraného objektu vyplýva nárok na 1 kód = jednodňový vstup do Tatralandie alebo jednodňový skipas.