Kontakt

Dohodnite si obhliadku rekreačných objektov Holiday Village Tatralandia
Ak máte záujem o obhliadku alebo akékoľvek ďalšie otázky ohľadom možnosti stať sa majiteľom výnimočnej nehnuteľnosti v prestížnej lokalite, neváhajte nás kontaktovať.

Holiday Village Tatralandia
Ráztocká 21, Ráztocká 21,
031 05 Liptovský Mikuláš
GPS: 49.107655, 19.573587

Martin Šabľa
Riaditeľ predaja realít a reklamy

Telefón: +421 902 932 667
E-mail: sabla@tmr.sk

Mariana Ratkošová
Sales manager

Tel.: +421 911 114 446
E-mail: ratkosova@tmr.sk

Kontakt

Vyplnením a odoslaním tohto formulára beriem na vedomie, že spoločnosť TMR, a.s. bude spracúvať mnou poskytnuté osobné údaje obsiahnuté vo formulári podľa Zásad ochrany osobných údajov (http://tmr.sk/o-nas/gdpr/) na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní (ďalej len „Nariadenie“). Zároveň beriem na vedomie oprávnený záujem TMR podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, zasielať mi informácie (Newsletter) o pripravovaných realitných projektoch. Zasielanie Newslettra môžem kedykoľvek zrušiť zaslaním požiadavky prostredníctvom tlačidla umiestneného v každom Newslettri („ukončenie zasielania“), alebo zaslaním žiadosti na adresu reality@tmr.sk.