Stará obchodná propozícia

Získajte svoj exkluzívny chalet s možnosťou vyhotovenia v týchto variantách:

    1. Chalet HOLODOM

- riešenie pre dokončenie vo vlastnej réžii od 550 tis. € bez DPH

    1. Chalet NADŠTANDARDNÁ VERZIA NA KĽÚČ

- kompletné riešenie bez starostí od 700 tis. € bez DPH

Pri kúpe oboch variant je prislúchajúci pozemok na ktorom je nehnuteľnosť umiestnená k dispozícii len v rámci dlhodobého nájmu v cene 3.900,- € bez DPH ročne.

PLATOBNÉ PODMIENKY

  • prvá splátka - 10 % kúpnej ceny formou rezervačného poplatku
  • druhá splátka - 40 % kú pnej ceny formou zálohy na kúpnu cenu v lehote 10 dní odo dňa podpísania Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
  • tretia splátka 40 % kúpnej ceny formou zálohy na kúpnu cenu s ohľadom na termín ukončenia hrubej stavby
  • štvrtá splátka - zostatok kúpnej ceny pri prevode vlastníctva

Pre viac informácii kontaktujte naše obchodné oddelenie.