OBCHODNÁ PROPOZÍCIA

Detský svet
od 67 000 €
Rybárska zátoka, Liptovská dedina, Indiánska osada
od 78 000 €*
*v lokalite Liptovská dedina - od 79 000 €
Westernová osada, U poľovníka, Remeselný dvor
od 139 900 €*
* v lokalite Remeselný dvor – od 145 000 €

V prípade ak sa rozhodnete objekt nevyťažovať prostredníctvom TMR, a.s. zvýši sa nákupná cena objektov o 60 000 €.
Ceny sú bez DPH vrátane prislúchajúceho pozemku.